Prehľad porovnania spotrieb tepla ÚK a TÚV za rok 2013 až 2017

Prehľad porovnania spotrieb tepla ÚK a TÚV za rok 2013 až 2017 môžete si pozrieť tu.