OZNAM – Po schodoch

Bytové družstvo Spišská Nová Ves ako správca Vašich bytových domov Vám oznamuje, že máte možnosť zaregistrovať sa na portáli poschodoch.sk
Portál umožňuje užívateľom bytov prezerať údaje o:

  • spravovanom byte (konto bytu, prehľad úhrad, vyúčtovanie)
  • fond opráv domu, fórum a nástenka domu

Portál je možné do konca roka 2016 užívať zadarmo!
Zástupcovia vlastníkov bytov a NP užívajú portál bez poplatku aj po novom roku.