Informácie týkajúce sa stavebných úprav

Nakoľko prichádza obdobie v ktorom sa vykonávajú stavebné úpravy vo svojich bytoch, BDSNV, ako správca bytov a NP upozorňuje vlastníkov že rozhodnutie k stavebným úpravám vydáva jedine miestny príslušný stavebný úrad. BDSNV má pre túto oblasť spracovaný interný pokyn ktorý nájdete na stránke www.bdsnv.sk v sekcii DOKUMENTY/ dokumenty na stiahnutie/ technický úsek

V prípade informácií a ďalšieho postupu môžete kontaktovať pracovníkov technického úseku:

Ing. Marjaniková

tel. č.: 41 66 505

kanc.: 116