Prehľad spotrieb ÚK, ohrevu TÚV za roky 2019 až 2021 a koeficienty SV a TÚV za rok 2021