Informácia k predpisu mesačnej zálohovej úhrady za užívanie bytu od 1.1.2023