Informácia k predpisu mesačnej zálohovej úhrady za užívanie bytu od 1.3.2023