Oznam o odpočte PRVN a bytových vodomerov

Bytové družstvo v Spišskej Novej Vsi oznamuje všetkým bývajúcim,  že v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike sa odčítanie bytových vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov  (PRVN)  bude konať:

od 9. decembra 2023 do 31. januára 2024.

Výmena resp. prvomontáž rádiových PRVN bude prebiehať podľa harmonogramu spracovaného bytovým družstvom v mesiaci december 2023 –  január 2024, ktorý bude zverejnený na internetovej stránke www.bdsnv.sk a vyvesený na mieste obvyklom v bytovom dome.

Presný termín odčítania bude užívateľom bytov v bytovom dome oznámený 7 dni pred konaním odpočtu.