Informácie

Aktuálne informácie

Prečítajte si aktuálne správy, informácie a oznamy

Čítať viac

Stránkové dni

Stránkové dni a hodiny

Čítať viac

Úhrady a poplatky

Prečítajte si aktuálne správy, informácie a oznamy

Čítať viac

Zálohový predpis

V súlade so zákonom o vlastníctve bytov a NP a zmluvou o výkone správy, vydáva správca celoplošne mesačný predpis platieb a úhrad za plnenia súvisiace s výkonom správy spravidla od 1. januára kalendárneho roka.

Čítať viac

Zálohový predpis po vyúčtovaní

V súlade so zákonom o vlasníctve bytov a NP a zmluvou o výkone správy, vydáva správca celoplošne mesačný predpis platieb a úhrad za plnenia súvisiace s výkonom správy spravidla od 1 januára kalendárneho roka.

Čítať viac