Služby

Pohotovostná a havarijná služba

Na odstránenie havarijného stavu spoločných častí a spoločných zariadení domu, za havarijný stav sa pokladá situácia, keď je náhle narušené riadne užívanie bytu a ohrozená bezpečnosť bývania v bytovom dome

Čítať viac

Výkon správy

Hlavným predmetom činnosti družstva je poskytovanie základných služieb spojených s užívaním bytov, nebytových priestorov, spoločných častí a zariadení bytového domu, vykonávanie správy, údržby a opráv bytového a nebytového fondu vo všetkých činnostiach.

Čítať viac