Služby

Pohotovostná a havarijná služba

Na odstránenie havarijného stavu spoločných častí a spoločných zariadení domu, za havarijný stav sa pokladá situácia, keď je náhle narušené riadne užívanie bytu a ohrozená bezpečnosť bývania v bytovom dome

Čítať viac

Realitné služby

Bytové družstvo Spišská Nová Ves v mesiaci v júl 2013 začalo vykonávať realitnú činnosť – sprostredkovanie kúpy a predaja bytov. Sme spoločnosťou s 50- ročnými skúsenosťami v oblasti správcovstva bytových domov, a práve preto nás ako dlhoročného partnera mnohých vlastníkov bytov môžete osloviť pri predaji alebo kúpe svojho bytu. Naše služby Vám zabezpečia bezpečnú a bezstarostnú kúpu.

Čítať viac

Výkon správy

Hlavným predmetom činnosti družstva je poskytovanie základných služieb spojených s užívaním bytov, nebytových priestorov, spoločných častí a zariadení bytového domu, vykonávanie správy, údržby a opráv bytového a nebytového fondu vo všetkých činnostiach.

Čítať viac