Dôležité informácie

ZD oznam

Vážené delegátky a vážení delegáti Zhromaždenia delegátov BD SNV, vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením COVID-19 a prijatých opatrení zo strany vlády SR Predstavenstvo BD SNV prijalo na svojom rokovaní dňa 26. 05. 2020 rozhodnutie v súvislosti s organizáciou Zhromaždenia delegátov v roku...

Čítať viac

Oznam

Oznamujeme vlastníkom bytov a NP, klientom BD SNV a nájomcom BD SNV že dňom 30.06.2020 skončil vo funkcii riaditeľa Bytového družstva Spišská Nová Ves Ing. Vladimír Filinský. Od 01.07.2020 až do vymenovania nového riaditeľa /01.08.2020/ bude zastupovať výkon funkcie...

Čítať viac

Máte technicku poruchu v domácnosti?

Mozete si ju nahlásiť u nas

nahlásiť

Vážení vlastníci bytov a NP, zástupcovia vlastníkov

vzhľadom na aktuálnu priaznivú situáciou šírenia ochorenia COVID-19, s platnosťou od 10.06.2020 (streda).
Pri osobnej návšteve a vstupe do priestorov Bytového družstva, Vás žiadame o dôsledné dodržiavanie nasledovných opatrení:

vstup do priestorov BD SNV po jednom, max. počet osôb v priestoroch BD SNV 15 osôb
pri vstupe do budovy musíte mať prekryté ústa a nos ochranným rúškom /resp. šatkou, šálom/ a pripravte si doklad totožnosti a vlastné pero
vstup do priestorov BD SNV nebude umožnený osobám v karanténe a osobám so zvýšenou teplotou
pri vstupe do priestorov BD SNV si dôkladne vydenzifikujte ruky a riaďte sa pokynmi našich zamestnancov
pred budovou a v priestoroch BD SNV dodržujte min. 2m odstupy medzi osobami
všetky reklamácie a požiadavky budú vybavované výhradne počas stránkových hodín

Vážení vlastníci bytov a NP ďakujeme za Vaše porozumenie, trpezlivosť a dodržiavanie uvedených opatrení, ktorým chránite svoje zdravie a zdravie našich zamestnancov.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že všetky Vaše žiadosti, podnety, žiadanky, otázky a komunikáciu môžete vybavovať emailom.

Spišská Nová Ves, 10.6.2020 Ing. Otília Muchová
námestníčka BD SNV