Dôležité informácie

Ponúka konzultácie

spojené s vykonávaním funkcie zástupcov vlastníkov v bytových domoch Bytové družstvo Spišská Nová Ves ako správca bytových domov ponúka od 01. 07. 2019 konzultačné hodiny, ktoré sa uskutočnia každý pondelok od 13:30 do 15:30 hod. (v mesiacoch júl a august) v zasadačke Bytového...

Čítať viac

Bytové družstvo Spišská Nová Ves ako správca bytových domov týmto oznamujeme všetkým vlastníkom a nájomcom bytov a nebytových priestorov, že sme pristúpili k úprave Predpisov mesačnej úhrady za plnenia súvisiace s výkonom správy a užívaním bytu s účinnosťou od 1.3.2019.

Bytové družstvo Spišská Nová Ves ako správca bytových domov týmto oznamujeme všetkým vlastníkom a nájomcom bytov a nebytových priestorov, že sme pristúpili k úprave Predpisov mesačnej úhrady za plnenia súvisiace s výkonom  správy a užívaním bytu s účinnosťou od 1.3.2019.   V súlade so zákonom č....

Čítať viac

Máte technicku poruchu v domácnosti?

Mozete si ju nahlásiť u nas

nahlásiť

Stránkové dni a úradné hodiny BD SNV  od 01. 07. 2019 sú stanovené v mesiacoch júl-august nasledovne

Pondelok : 7.00 hod. –  11.30 hod. a 12.00 hod. – 15.30 hod. 

Streda :      7.00 hod. –  11.30 hod. a 12.00 hod. – 14.00 hod.

Piatok:        7.00 hod. –  11.30 hod. a 12.00 hod. – 12.30 hod.