Dôležité informácie

Oznam – kontakt z BD SNV

ŽIADAME VLASTNÍKOV BYTOV A NP, KLIENTOV BD SNV A NÁJOMCOV BD SNV, ABY V SÚVISLOSTI S AKTUÁLNYM RIZIKOM ŠÍRENIA NÁKAZY NOVÉHO KORONAVÍRUSU VYUŽÍVALI PREVAŽNE TELEFONICKÝ KONTAKT A EMAIL, ABYSA OBMEDZIL POHYB NÁVŠTEV NA VŠETKÝCH PRACOVISKÁCH BD SNV. Opatrenie bude...

Čítať viac

Máte technicku poruchu v domácnosti?

Mozete si ju nahlásiť u nas

nahlásiť

O z n á m e n i e
o preventívnych opatreniach v dôsledku zamedzenia šírenia coronavírusu
Vážení vlastníci a nájomníci bytov v bytových domoch v správe BD SNV, v súvislosti s Vyhlásením mimoriadnej situácie Vládou Slovenskej republiky na celom území Slovenska došlo k uvoľneniu opatrení od 05.05.2020, vedenie BD SNV prijalo nasledovné preventívne opatrenia:
od 11.05.2020 (pondelok) BD SNV povoľuje vstup do budovy BD SNV klientom za dodržania prísnych hygienických opatrení a dodržaní odstupov osôb min. 2 m;
od 11.05.2020 (pondelok) bude umožnený vstup klientom do administratívnej budovy BD SNV len s rúškom, každý klient si dezinfikuje ruky a zapíše sa na listinu klientov;
všetky požiadavky vlastníkov a klientov budú riešené len počas stránkových dní v čase od 8.00 do 14.30;
od 09.03.2020 BD SNV ruší zvolávanie schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch; písomné hlasovania sú povolené.
S platnosťou do 11.05.2020 BD SNV obnovuje vykonávanie schválených a objednaných prác v bytoch bytových domov za dodržania prísnych hygienických opatrení.
Tieto preventívne opatrenia budú v platnosti až do odvolania, resp. budú aktualizované.
Za porozumenie Vám vopred ďakujeme
Ing. Otília Muchová
námestníčka BD SNV
SNV, 07.05.2020