Dôležité informácie

Návrh nového Rokovacieho a volebného poriadku Zhromaždenia delegátov Bytového družstva Spišská Nová Ves

Rozhodnutím Zhromaždenia delegátov Bytového družstva Spišská Nová Ves ako najvyššieho orgánu družstva bola Predstavenstvu Bytového družstva Spišská Nová Ves stanovená úloha vypracovania návrhu nového Rokovacieho a volebného poriadku Zhromaždenia delegátov Bytového družstva Spišská Nová Ves, ktorý bude Zhromaždeniu delegátov...

Čítať viac

Máte technicku poruchu v domácnosti?

Mozete si ju nahlásiť u nas

nahlásiť