Dôležité informácie

OZNAM

ŽIADAME VLASTNÍKOV BYTOV A NP, KLIENTOV BD SNV A NÁJOMCOV BD SNV, ABY V SÚVISLOSTI S AKTUÁLNYM RIZIKOM ŠÍRENIA NÁKAZY NOVÉHO KORONAVÍRUSU VYUŽÍVALI PREVAŽNE TELEFONICKÝ KONTAKT A EMAIL, ABYSA OBMEDZIL POHYB NÁVŠTEV NA VŠETKÝCH PRACOVISKÁCH BD SNV. Opatrenie bude...

Čítať viac

Máte technicku poruchu v domácnosti?

Mozete si ju nahlásiť u nas

nahlásiť

O z n á m e n i e

o preventívnych opatreniach v dôsledku zamedzenia šírenia coronavírusu

  • Vážení vlastníci a nájomníci bytov v bytových domoch v správe BD SNV, v súvislosti s Vyhlásením mimoriadnej situácie Vládou Slovenskej republiky na celom území Slovenska od 12.03.2020 od 06,00 hod vedenie BD SNV prijalo nasledovné preventívne opatrenia:

  • od 12.03.2020 (štvrtok) BD SNV pozastavuje osobné vybavovanie požiadaviek klientov;

  • od 12.03.2020 (štvrtok) nebude umožnený vstup do administratívnej budovy BD SNV

  • všetky požiadavky vlastníkov a klientov budú riešené a realizované formou e-mailovej komunikácie, telefonicky alebo poštovou zásielkou;

  • od 09.03.2020 BD SNV ruší zvolávanie schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch;

Tieto preventívne opatrenia budú v platnosti až do odvolania, resp. budú aktualizované.

Za porozumenie Vám vopred ďakujeme

Ing. Otília Muchová

námestníčka BD SNV

SNV, 13.3.2020