Konečné vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním a správou bytu za rok 2017

Bytové družstvo Spišská Nová Ves v dňoch od 16. 5. 2018 do 23. 5. 2018 doručuje užívateľom bytov a NP  vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním a správou bytu za rok 2017 a správu o činnosti správcu  týkajúcu sa bytových domov za rok 2017.   Vyúčtovanie je doručované vlastníkom bytov a NP poväčšine prostredníctvom zástupcov vlastníkov bytov a NP v dome – oproti podpisu vlastníka bytu. Ak vlastník nahlásil na BD SNV korešpondenčnú adresu odlišnú od adresy bytu ktorého sa vyúčtovanie týka, bude mu zásielka zaslaná na korešpondenčnú adresu.   Ak zástupca vlastníkov bytov a NP  vlastníka niektorého bytu nezastihne, vyúčtovanie vráti  späť na BD SNV. Ďalší postup zabezpečí BD SNV.   Správa o činnosti správcu týkajúca sa bytového domu V zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. v platnom znení je správca (BD SNV) povinný najneskôr…
Read More

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA 3-IZBOVÉHO BYTU

Bytové družstvo Spišská Nová Ves týmto oznamuje, že prebehnú dobrovoľné dražby, predmetom ktorých budú nasledovné nehnuteľnosti: 3- izbový byt v Smižanoch 3- izbový byt na ulici Rázusova 12 v Smižanoch. Byt sa nachádza na 2.poschodí bytového domu, o rozlohe 61,26 m2. Dátum konania dražby : 29.05.2018, 11.00 hod. Miesto konania dražby : Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o. , dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice Dátum obhliadky predmetu dražby: 14.05.2018 o 11.30 hod. 23.05.2018 o 13.00 hod. Najnižšie podanie: 52 000 € Dokumenty na stiahnutie
Read More

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA 2-IZBOVÉHO BYTU

Bytové družstvo Spišská Nová Ves týmto oznamuje, že prebehnú dobrovoľné dražby, predmetom ktorých budú nasledovné nehnuteľnosti:  2- izbový byt v Krompachoch     2- izbový byt na ulici Hlavná 36 v Krompachoch. Byt sa nachádza na 1.poschodí  bytového domu, o rozlohe 52,63 m2.   Dátum konania dražby : 10.05.2018, 13.00 hod.   Miesto konania dražby : Notársky úrad JUDr. Mária Barabášová , ul. J. Hanulu č. 59, 052 01 Spišská Nová Ves   Dátum obhliadky predmetu dražby: 03.05.2018 o 13.00 hod.  04.05.2018 o 13.00 hod.    Najnižšie podanie: 14 300  €  Dokumenty na stiahnutie
Read More

Oznámenie k zaslaniu prehľadu o spotrebe studenej a teplej vody v bytovom dome.

Bytové družstvo Sp. Nová Ves oznamuje vlastníkom bytov a NP, že v súlade so zmluvami o výkone správy zasielame v týchto dňoch (zač.3/2018) zástupcom vlastníkov bytov a NP prehľady spotrieb studenej (SV) a teplej vody (TÚV) v jednotlivých bytoch za rok 2017. V zasielaných podkladoch je uvedené: 1. Prehľad stavov vodomerov SV a TÚV 2. Prehľad spotrieb SV, TÚV Koeficient SV, TÚV bude uvedený vo vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytu a NP. Zaslané dokumenty môžu byť zverejnené v bytovom dome na mieste obvyklom na vyvesovanie oznamov týkajúcich sa správy bytového domu tak, aby bol dodržaný zákon o ochrane osobných údajov. Zasielané dokumenty majú slúžiť predovšetkým pre kontrolu odpísaných a zapísaných spotrieb vody za rok 2017, ktoré slúžia pre spracovanie konečného vyúčtovania nákladov v dome a byte. V prípade potreby…
Read More

Požiarno – poplachové smernice

Bytové družstvo Spišská Nová Ves na základe komplexnej protipožiarnej kontroly z augusta 2017 zasiela zástupcom vlastníkov bytových domov Požiarno – poplachové smernice, ktoré žiadame, aby ste umiestnili na vývesných tabuliach v bytovom dome, príp. na viditeľnom mieste v bytovom dome. V prílohe prikladáme Požiarno – poplachové smernice pre bytové domy v Spišskej Novej Vsi. Pre bytové domy mimo Spišskej Novej Vsi sú tieto smernice s kontaktmi a telefónnymi číslami platnými pre konkrétne mesto, obec. Spišská Nová Ves, 9. 3. 2018 Požiarno – poplachové smernice môžete pozrieť tu.  
Read More

Na predaj 2 – izbový byt na ulici Slovenská v Spišskej Novej Vsi

V prípade záujmu blížšie informácie a fotografie bytu nájdete na našej webovej stránke www.bdsnv.sk alebo nás kontaktujte na nasledovných tel. číslach a emailových adresách:   JUDr. Jana Guoth  053/41 665 60    email: pravne@bdsnv.sk JUDr. Paulína SVOBODOVÁ    053/41 665 26    email: pravnik@bdsnv.sk   2- izbový byt – Spišská Nová Ves – predaj 55.000 € Popis: 2-izbový byt v Spišskej Novej Vsi Ulica : Slovenská Podlahová plocha:  51,72 m2 Loggia: Nie Výťah: Nie Stav: pôvodný stav, plastové okná Poschodie: 2 Konštrukcia bytu: Tehla Možnosť kúpy na úver: Áno Kúrenie: Ústredné Pivnica: Áno/2ks
Read More

Na predaj 4 – izbový byt na ulici Nálepkova v Smižanoch

V prípade záujmu blížšie informácie a fotografie bytu nájdete na našej webovej stránke www.bdsnv.sk alebo nás kontaktujte na nasledovných tel. číslach a emailových adresách:   JUDr. Jana Guoth  053/41 665 60    email: pravne@bdsnv.sk JUDr. Paulína SVOBODOVÁ    053/41 665 26    email: pravnik@bdsnv.sk   4 izbový byt – Smižany  – predaj  80.000 € Popis: 4-izbový byt v Smižanoch Ulica : Nálepkova Podlahová plocha:  76,61m2 Loggia: Áno Výťah: Áno Stav: čiastočne prerobený Poschodie: 2 Konštrukcia bytu: Panel Možnosť kúpy na úver: Áno Kúrenie: Ústredné Pivnica: Áno
Read More

Zálohový mesačný predpis od 1.1.2018

V súlade so zmluvami o výkone správy – správca je oprávnený meniť štruktúru a výšku mesačných zálohových platieb, ak je na to dôvod vyplývajúci zo zmeny právnych predpisov, rozhodnutia cenových orgánov, zmeny výšky DPH, zmeny meny, zmeny výšky ročnej inflácie alebo zmeny štruktúry, rozsahu a spôsobu poskytovania služieb, resp. ak na základe ekonomických prepočtov zistí, že doterajšie preddavky nepostačujú na vykrytie skutočných nákladov za poskytované služby. (viac…)
Read More

Oznam o odpočte PRVN a bytových vodomerov

Bytové družstvo v Spišskej Novej Vsi oznamuje všetkým bývajúcim, že v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike sa odčítanie bytových vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN) bude konať: (viac…)
Read More