Zvýšenie ceny vodného a stočného od 1. januára 2023

Bytové družstvo Spišská Nová Ves oznamuje, že Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., obdržala od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutie č. 0109/2023/V, podľa ktorého bola schválená od 1. 1. 2023 nová cena vodného a stočného:

 

Služba

cena platná

od 4. 8. 2022

s DPH

 cena platná

od 1. 1. 2023

s DPH

Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom  (vodné)1,31520 €/m31,6081 €/m3
Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné)1,48032 €/m31,7074 €/m3
Cena spolu za vodné a stočné2,79552 €/m33,3155 €/m3

Zvýšenie ceny vodného a stočného predstavuje nárast oproti predchádzajúcej platnej cene o 18,60 %.

Vzhľadom k tomu, že posledná úprava mesačných zálohových predpisov bola k 1.3.2023 BD SNV nebude celoplošne upravovať mesačné zálohové predpisy. V prípade, že máte záujem o vyššiu, resp. inú úpravu zálohovej platby v položkách studená voda SV a studená voda SV na prípravu TUV môžete o ňu individuálne požiadať.

Oddelenie TaVH  BD SNV