Archives február 2019

Bytové družstvo Spišská Nová Ves ako správca bytových domov týmto oznamujeme všetkým vlastníkom a nájomcom bytov a nebytových priestorov, že sme pristúpili k úprave Predpisov mesačnej úhrady za plnenia súvisiace s výkonom správy a užívaním bytu s účinnosťou od 1.3.2019.

Bytové družstvo Spišská Nová Ves ako správca bytových domov týmto oznamujeme všetkým vlastníkom a nájomcom bytov a nebytových priestorov, že sme pristúpili k úprave Predpisov mesačnej úhrady za plnenia súvisiace s výkonom  správy a užívaním bytu s účinnosťou od 1.3.2019.

 

V súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zmluvou o výkone správy je správca povinný vydávať zálohový predpis mesačnej úhrady za plnenia súvisiace s výkonom správy a užívaním bytu.

Správca predpis stanoví pre jednotlivé byty na jeden rok vopred tak, aby pokryli predpokladané náklady za dodávané služby. Zásady stanovenia predpisu sú uvedené v zmluve o výkone správy. Výška mesačného zálohového predpisu sa odvíja od skutočnej spotreby bytov a nebytových priestorov za predchádzajúce obdobie  t. j. za rok 2017 a ceny dodávaných energií.

Bytové družstvo Spišská Nová Ves požiadalo dodávateľov energií o predloženie cien platných pre rok 2019. Teplo na ÚK a teplo pre ohrev TÚV pre rok 2019 bude zvýšené  v rozsahu od 11%  do 27% (podľa lokalít), Plyn  na ÚK a plyn  pre ohrev TÚV pre rok 2019 bude zvýšený o 10 % a elektrická energia o 14% oproti skutočných nákladom roka 2017.

     Bytové družstvo Spišská Nová Ves pristúpilo k vydaniu nových zálohových predpisov z dôvodu úpravy nákladov,  spravidla v položkách teplo na ÚK,  teplo na ohrev teplej úžitkovej vody, plyn na ÚK, plyn na ohrev teplej úžitkovej vody,  elektrická energia, pohotovosť a poistné.

Bytové družstvo Spišská Nová Ves v súlade so  zmluvou o výkone správy týmto zároveň oznamuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov, že v zmysle rozhodnutia Predstavenstva Bytového družstva Spišská Nová Ves pristupujeme k zvýšeniu príspevku na správu o mieru inflácie vo výške  2,5 % od 1.3.2019.

Zálohový predpis bol vlastníkom a nájomcom bytov a nebytových priestorov  distribuovaný v termíne od 7.2.2019 prostredníctvom zástupcov vlastníkov bytov a NP v danom bytovom dome  oproti podpisu a na korešpondenčné adresy vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ak sú oznámené na BD SNV.

Oznamujeme vlastníkom bytov a nebytových priestorov, u ktorých sa zmenili podmienky v užívaní bytu alebo nebytového priestoru počas roka 2018, že majú  možnosť uskutočniť individuálnu zmenu zálohového predpisu, o ktorú môžu požiadať na bytovom oddelení BD SNV.

Zároveň oznamujeme vlastníkom bytov a nebytových priestorov, že v súvislosti so zákonom  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov nebudeme zasielať prehľad spotrieb studenej a teplej úžitkovej vody podľa bytových vodomerov zástupcom vlastníkov bytov a nebytových priestorov za účelom zverejnenia v bytovom dome.

Zvýšenie ceny stočného od 7. augusta 2019

Zvýšenie ceny stočného od 7. augusta 2019

Bytové družstvo Spišská Nová Ves oznamuje, že Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., obdržala od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutie č. 0008/2019/V, podľa ktorého bola schválená od 7. 8. 2019 nová cena stočného:

Služba Pôvodná cena s DPH Upravená cena s DPH
Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné )  1,30848 €/m3 1,33968 €/m3

Uvedená cena je určená v zmysle zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Zvýšenie  ceny stočného o 0,0312 € vrátane DPH za 1 m3 odpadovej vody predstavuje pri spotrebe 30m3 / byt  zvýšenie nákladov o 0,936 €.

Novú cenu stočného Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. uplatní po vykonaní mimoriadneho odpočtu v mesiacoch august a september 2019.

Bytové družstvo Spišská Nová Ves vzhľadom k vyššie uvedenému navýšeniu ceny  nebude upravovať mesačný zálohový predpis.

Úsek TaVH  BD SNV

 

 

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie.
Používaním týchto stránok s tým súhlasíte.
Cookies settings
Súhlasím
Nesúhlasím
Zásady používania súborov cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady používania súborov cookie

Čo sú cookies? Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.
Používanie cookies Používaním týchto stránok  vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok  považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. Prečo používame cookies? Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás.Ako môžete nastavenia cookies zmeniť? Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.Váš webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby ukladanie cookies do vášho zariadenia zakázal či blokoval, vrátane cookies tretích strán. Je tiež možné zablokovať alebo povoliť ukladanie cookies len pre určité webové stránky. Cookies, ktoré už sú vo vašom zariadení uložené, potom môžete kedykoľvek zmazať. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.
Save settings
Cookies settings