Archives 2022

Oznam o odpočte PRVN a bytových vodomerov

Bytové družstvo v Spišskej Novej Vsi oznamuje všetkým bývajúcim,  že v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike sa odčítanie bytových vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov  (PRVN)  bude konať:

 

od 9. decembra 2022  do  31. januára  2023.

 

Výmena resp. prvomontáž rádiových PRVN bude prebiehať podľa harmonogramu spracovaného bytovým družstvom v mesiaci  január 2023, ktorý bude zverejnený na internetovej stránke www.bdsnv.sk a vyvesený na mieste obvyklom v bytovom dome.

 

Presný termín odčítania bude užívateľom bytov v bytovom dome oznámený 3 dni pred konaním odpočtu. Odpisy vykonajú osoby, ktoré poverí BD SNV. Odpiscovia sú povinní sa na požiadanie užívateľa bytu preukázať poverením vydaným BD SNV. Žiadame užívateľov bytov, aby zodpovedne pristupovali k odpočtom, v termíne odpočtu umožnili jeho vykonanie a svojim podpisom potvrdili správnosť vykonaného odpočtu.

 

V prípade nesprístupnenia bytu v termíne odpisu bytového domu bude užívateľovi bytu zaslaný doporučený list. Odpis, vykonaný až na základe sprístupnenia bytu po zaslaní doporučeného listu, bude spoplatnený sadzbou 6,- eur s DPH v zmysle platného sadzobníka cien a poplatkov BD Spišská Nová Ves. V bytoch, ktoré nebudú sprístupnené ani po zaslaní doporučeného listu, budeme postupovať pri spracovaní vyúčtovania  v zmysle  vyhlášky MH SR 240/2016 Z.z. a Smernice BD SNV č. 1/2007.

 

Informácie, pripomienky a sťažnosti ohľadom odpisov vybavujú pracovníci oddelenia TaVH BD SNV Ing. Badzik, p. Lesňáková, Mgr. Dutková na tel. č. 41 665 52, 41 665 51 alebo prostredníctvom  e-mailových adries: badzik@bdsnv.sk ,  lesnakova@bdsnv.sk , dutkova@bdsnv.sk  .

 

odd. TaVH  BD SNV

V Spišskej Novej Vsi
14. novembra 2022

Zvýšenie ceny vodného a stočného od 4. augusta 2022

Bytové družstvo Spišská Nová Ves oznamuje, že Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., obdržala od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutie č. 0032/2022/V, podľa ktorého bola schválená od 4. 8. 2022 nová cena vodného a stočného:

Služba cena platná od 1.1.2022

s DPH

 cena platná od 1.3.2022

s DPH

cena platná od 4.8.2022

s DPH

Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (vodné) 1,30608 €/m3 1,30608 €/m3 1,31520 €/m3
Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné) 1,37988 €/m3 1,42128 €/m3 1,48032 €/m3
Cena spolu za vodné a stočné 2,68596 €/m3 2,72736 €/m3 2,79552 €/m3

Zvýšenie ceny vodného a stočného predstavuje nárast od 1. 1. 2022 o 4,08 %.

Bytové družstvo Spišská Nová Ves prehodnotí vydanie nových mesačných zálohových predpisov od 1.10.2022. V prípade, ak neobdržite upravený mesačný zálohový predpis sami zvážte jeho navýšenie.

Oddelenie TaVH  BD SNV

Zvýšenie ceny za dodávku tepla od 1. augusta 2022

Bytové družstvo Spišská Nová Ves oznamuje, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodol o zvýšení maximálnej ceny tepla pre spoločnosť EMKOBEL, a.s., rozhodnutím č. 0301/2022/V, podľa ktorého bola schválená od 1. 8. 2022 maximálna cena tepla:

Služba pôvodná cena s DPH upravená cena s DPH
variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,05352 €/kWh 0,0612 €/kWh
fixná zložka maximálnej ceny tepla 152,211 €/kw 152,211 €/kw
prepočet dvojzložkovej ceny tepla 82,239 €/MWh 89,919 €/MWh

Zvýšenie ceny za dodávku tepla predstavuje nárast o 9,34 %.

Bytové družstvo Spišská Nová Ves prehodnotí vydanie nových mesačných zálohových predpisov (od 1.10.2022). V prípade, že neobdržite upravený mesačný zálohový predpis sami zvážte jeho navýšenie.

Oddelenie TaVH BD SNV

Kancelárske priestory na prenájom

  • rozloha priestoru 25,12 m2
  • priestor sa nachádza na 2. Poschodí
  • možnosť parkovania v areáli
  • pre bližšie informácie, cenové podmienky kontaktujte Ing. Maršaleka tel. 0917576550, Mgr. Dunčkovú tel.0915992484
  • voľné ihneď

 

Konečné vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním a správou bytu za rok 2021

Bytové družstvo Spišská Nová Ves v dňoch od 16. 05. 2022 do 20. 05. 2022 doručuje užívateľom bytov a NP vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním a správou bytu za rok 2021 a správu o činnosti správcu týkajúcu sa bytových domov za rok 2021 spolu s plánom údržby a opráv pre rok 2023.

Vyúčtovanie je doručované vlastníkom bytov a NP najmä prostredníctvom zástupcov vlastníkov bytov a NP v dome – oproti podpisu vlastníka. Ak vlastník bytu nahlásil na BD SNV korešpondenčnú adresu odlišnú od adresy bytu ktorého sa vyúčtovanie týka, bude mu zásielka poslaná na korešpondenčnú adresu.

Ak sa zástupcovi vlastníkov bytov a NP nepodarí vyúčtovanie vlastníkovi odovzdať, vyúčtovanie vráti späť na BD SNV a správca ho zašle vlastníkovi Slovenskou poštou doporučene.

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie.
Používaním týchto stránok s tým súhlasíte.
Cookies settings
Súhlasím
Nesúhlasím
Zásady používania súborov cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady používania súborov cookie

Čo sú cookies? Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.
Používanie cookies Používaním týchto stránok  vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok  považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. Prečo používame cookies? Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás.Ako môžete nastavenia cookies zmeniť? Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.Váš webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby ukladanie cookies do vášho zariadenia zakázal či blokoval, vrátane cookies tretích strán. Je tiež možné zablokovať alebo povoliť ukladanie cookies len pre určité webové stránky. Cookies, ktoré už sú vo vašom zariadení uložené, potom môžete kedykoľvek zmazať. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.
Save settings
Cookies settings