Archive for Author: bdsnv

Ponúka konzultácie

spojené s vykonávaním funkcie zástupcov vlastníkov v bytových domoch Bytové družstvo Spišská Nová Ves ako správca bytových domov ponúka od 01. 07. 2019 konzultačné hodiny, ktoré sa uskutočnia každý pondelok od 13:30 do 15:30 hod. (v mesiacoch júl a august) v zasadačke Bytového družstva otázky, ktoré chcete prerokovať, môžete vopred zasielať na email:...

Čítať viac

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Bytové družstvo Spišská Nová Ves, IČO: 00174505 Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves kontaktné údaje: Ing. Kamil Maršálek, riaditeľ Bytového družstva Spišská Nová Ves ______________________________________________________________________ ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom ZÁSADY...

Čítať viac